Gizlilik Politikasıwepro.com.tr, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.


IP Adresleri

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve wepro.com.tr platformunda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, wepro.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


Doğruluk

Hesap açma veya wepro.com.tr üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya eposta adresleri gibi) wepro.com.tr platformuna vermeleri gerekmektedir. wepro.com.tr, Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri wepro.com.tr kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. wepro.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya wepro.com.tr üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; wepro.com.tr ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanım Koşulları Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.


wepro.com.tr dâhilinde başka sitelere link verebilir. wepro.com.tr, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi adı, soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. wepro.com.tr, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini wepro.com.tr platformunun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda wepro.com.tr, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

wepro.com.tr platformunun kullanıcılarla akdettiği "Kullanım Koşulları Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller,

wepro.com.tr tarafından kullanıcının şimdi veya daha sonra yararına bir durum olduğunun düşünülmesi halleridir.

wepro.com.tr, gizli bilgileri kesinlikle gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Wepro e-ticaret siteleri ödeme alt yapıları iyzico tarafından sağlanmaktadır. Wepro iyzico resmi çözüm partneridir.

Wepro internet siteleri alt yapıları Linode bulut sunucularında barındırılmaktadır. Wepro Linode resmi çözüm partneridir.

Tüm hakları saklıdır, wepro.com.tr ©2022.
Developed and powered by